Porvoon joukkoliikenteen kehittäminen (29.5.2024 valtuustopuhe)

Arvoisa pj.

Toimivan joukkoliikenteen rakentaminen maksaa karkeasti arviolta 6 – 8 miljoonaa euroa Porvoon kokoiseen kaupunkiin riippuen lippujärjestelmistä ja siitä, kuinka vähäpäästöisellä linja-autokalustolla haluamme kulkea tulevaisuudessa.

Lisäksi ainakin pari ensimmäistä vuotta tullee olemaan liikennöinnissä vähemmän kannattaa, kun asiakkaat yritetään sitouttaa ja totuttaa uusittujen joukkoliikennepalveluiden käyttäjiksi.

Pysäkki infran rahoittamiseen ja rakentamiseen todennäköisesti saadaan mainosmarkkinoihin tukeutuvia yksityisiä yrityksiä toteuttajaksi, kuten suuremmissa kaupungeissa ja siinä todennäköisesti säästettäisiin huomattavasti rahaa.

Kaupunginhallitus on päätynyt esittämään valtuustolle joukkoliikenteen ratkaisuksi ”Maltillinen ja kehittyvä” mukaista palveluratkaisun vaihtoehtoa. Tämä palveluratkaisu ei panosta kovinkaan paljon kylien ja reuna-alueiden tarpeisiin. Eli keskusta alueiden ulkopuolella ollaan edelleen riippuvaisia omasta autosta ja päästöt eivät ainakaan vähene.

Ymmärrän, miksi ”kunnianhimoinen” laajemman joukkoliikenneratkaisun vaihtoehto ei ole nyt relevantti.
Kaupungin huolestuttavasti heikkenevä talous asettaa asiassa reunaehtoja, ja kaavoitus on pitkään laahannut kylissä ja siellä ei ole, eikä sinne ole tulossa, niitä kasvavia joukkoja, joita joukkoliikenteellä siirretään.
Kyläkyyti ja ELY:n tukemat bussit ovat lienee edelleen saariston ja maaseudun kylien vaihtoehdot.

Joukkoliikenteeseen panostaminen on tärkeää kaupungin kasvun ja palveluiden turvaamiseksi, mutta talousnäkymät ovat erittäin huolestuttavat.

Siksi ehdotan valtuuston kaikille ryhmille keskustelun avaukseksi seuraavaa:

Kaupunki on rahastoinut edellisten vuosien ylijäämiä mm. 10 miljoonaa euroa Vihreän siirtymän rahastoon.

Ajatuksena mitä jos, käyttäisimme osittain tätä rahaa ympäristöystävällisen ja edistyksellisen joukkoliikenne ratkaisun edistämiseen Porvoossa. Liikenne aiheuttaa meidän kaikista ilmastopäästöistä viidenneksen ja päästöjen vähentäminen liikenteestä on mitä suurin vihreän siirtymän asia. Meidän pitäisi opettaa ihmiset julkisen liikenteen suurkäyttäjiksi Porvoossa. Me voisimme olla tekemässä jotain uutta ja parempaa, jopa se kunnianhimoinen palveluvaihtoehto voisi olla lähes tavoitettavissa.

Käytännössä meidän pitäisi uudelleen päättää rahaston säännöistä. Voisimme ostaa esimerkiksi muutamalla miljoonalla eurolla omaan taseeseen sähköbusseja. ja sopia palveluntuottajana toimivan yrityksen kanssa, että sopimukseen kuuluu näiden linja-autojen huollot ja käyttö. Tämä ei olisi yritystukea, mikäli jo kilpailutusvaiheessa tämä olisi tiedossa. Lopuista palveluista ja kalustoista vastaisi yrittäjä. Tämä malli vähentäisi yrittäjien riskiä ja tekisi asian houkuttelevammaksi.

Rahasto on tarkoitettu pienten ja keskisuurteen yrityksien ilmasto- ja ympäristöhankkeiden tukemiseen ja rahan jakamisella on rajoittavat säännöt, jotka ovat kaupungin valtuusto voi toki muuttaa.

Kiitos
Jere Riikonen
Porvoon kaupunginvaltuutettu