Valtuustoaloite liputuskäytännöistä Porvoossa

Arvoisa Porvoon kaupunginvaltuusto ja -hallitus sekä hallintojohto

Porvoon kaupungintalon liputuksen säännöistä päättäminen ja muiden liputtamispaikkojen kehittäminen.

Esitys:
Esitän, että Porvoon kaupungintalon katon julkiseen lipputankoon saa nostaa vain Suomen lipun tai Porvoon kaupunkiviirin. Lisäksi vastaavasti ehdotan, että kaupunki hankkii korkeamman lipputangon tai lipputankorivin edustavalle paikalle esimerkiksi länsirannalle, jossa voidaan juhla- ja teemaliputtaa myös vaihtoehtoisesti muilla lipuilla kuin Suomen lipulla.

Perustelut:
Liputus on kansallisesti ja paikallisesti tärkeää itsenäisyyden, yhtenäisyyden, arvojen ja kansallisten merkittävien tapahtumien ilmaisemisessa. Julkiseen eli kuntien ja valtion lipputangoissa liputtamiseen liittyy erityistä yhteiskunnallista vastuuta. Liputus ei saa olla loukkaavaa, sen pitää olla kaikkia yhdistävää ja tasa-arvoista. Nykyinen käytäntö, jossa erilaiset liput liehuvat kaupungintalon katolla, ovat aiheuttaneet eri ihmisryhmissä voimakkaita vastareaktioita. Perinteisesti julkisissa lipputangoissa on liehunut ainoastaan Suomen lippu ja sitä on pidetty isänmaallisena kunnia-asiana. Samaan tankoon ei olla haluttu nostaa muita lippuja, vaikka asia olisi kuinka kannatettavaa. Tasa-arvoisen kohtelun periaatteella eri lippujen liehuttaminen kaupungintalon tangossa avaa pääsyn tankoon todella monille aivan vastakkaisia mielipiteitä edustaville ja muillekin sorron kohteena oleville valtioiden lipuille. Porvoon kaupungintalon arvostetusta lipputangosta on tullut eri mielipiteiden ilmaisupaikka ja se jo itsessään loukkaa monia kaupunkilaisia, vaikka sinänsä kannattaisikin liputettavaa asiaa. Kaupungintalon katolla on liehunut ainakin mm. EU-lippu, Ukrainan lippu ja sateenkaarilippu.

Suomen lippu on ainoa lippu, jonka alle voi kokoontua kaikki hyvinkin erilaisia näkemyksiä edustavat suomalaiset. Kaikki muut liput jakavat kansalaisten mielipiteitä. Kaikkia tärkeitä juhlia ja tapahtumia voi juhlistaa Suomen lipuilla. Yhtenäisyyden tavoittelulla on tärkeä arvo yhteiskuntarauhan kannalta, liput mielletään myös taistelun ja vallanpidon symboleita ja nyt tarvitaan yhteiskunnassa hillintää, eikä villintää.

Kaupungintalon liputus on symbolisesti erityisen tärkeä, koska talossa kokoontuu kaupunginvaltuusto, kaupungin korkein päättävä hallinnollinen elin. Liputus kaupungintalolla ilmaisee valtuuston demokraattista tahtoa, yhtenäisyyttä ja sitoutumista. Mikäli kuitenkin kaupungintalon julkisessa liputuksessa jostain painavasta syystä käytettäisiin jotain muuta lippua kuin Suomen lippua, niin siitä olisi saatava valtuustoryhmien puheenjohtajilta yksimielinen suostumus. Tällöin liputus olisi täydellisesti yhteisön hyväksymän demokraattisen päätöksenteon legitoimaa ja hyvin harkittua.

Liputuksen aiheita muilla lipuilla on nykyään paljon mm. Ukrainan tukeminen, EU, Saamelaisuus, YK, Pride, Romanien kansallispäivä, Suomen ruotsalaisuus, valtiovierailut jne.

Yleisesti ottaen juhlaliputukseen olisi hyvä saada Porvoossa erillinen edustava korkeampi lipputanko tai lipputankorivi Länsi-rannalle, Porvoon Porttiin tai uudistuvalle torille.

Porvoon kaupungintalon katolla tulee liehua vain Suomen lippu tai Porvoon kaupunginviiri. Kaupungintalon liputuskäytäntö tulee olla arvokasta ja tanko tulee omistaa kaikkein arvokkaimmalle lipulle eli ainoastaan Suomen lipulle. Esitys kaupungintalon liputuskäytännöstä voidaan kirjata hallintosääntöön tai muulla tavoin toimintaa säätelevällä ohjeella. Laki Suomen lipusta ja asetus liputtamispäivistä eivät anna sääntöjä lipputankojen käytöstä muiden lippujen ja viirien osalta, siksi asia kuuluukin tältä osin kunnan oman päätöksenteon ja sääntelyn piiriin.

Kunnioituksella kaikkia ja eri näkemyksiä kohtaan, asian selkeyttämiseksi ja yhteisöllisyyden säilyttämiseksi:
Jere Riikonen, Porvoon kaupunginvaltuutettu

aloite jätetty 21.8.2023