Epoon koulu saa jatkaa (valtuusto 14.12.22)

Tein Porvoon kaupunginvaltuustossa esityksen Epoon koulun toiminnan jatkamisesta ja esitys voitti täpärästi.

Porvoossa vuoden 2022 toimintaa on leimannut kiistely, että saako Epoon kyläkoulu jatkaa toimintaansa vähäisen
oppilasmääränsä ja rakennusten tyydyttävän kunnon vuoksi.

Sivistyslautakunta päätti lakkauttaa koulun 1.8.2023 alkaen mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion lautakunnan esittämällä tavalla eli vähentää 120 000 euroa vuoden 2023 budjetista.

Etelä-Porvoon asukkaat nousivat vastustamaan asiaa ja siitä syntyi vaikuttava kansanliike, jossa keskustelua käytiin paikallismediassa ja aina valtakunnan mediaan saakka.

Koulua puoltavia lausuntoja tuli mm. Suomen kylät ry:ltä, asukasyhdistyksiltä, vanhempainyhdistykseltä ja Saaristoasian neuvottelukunnalta joka katsoi, että koulu palvelee myös saariston suomenkielisiä lapsia. Neuvottelukunta muistutti kaupunkia saaristolaista, joka ohjaa järjestämään peruspalvelut kohtuu hinnalla ja kohtuu etäisyydellä. Lisäksi lapsivaikutusarviot ohjasivat koulun säilyttämistä ja saaristolisä, joka on valtionosuusrahaa saariston peruspalveluiden tukemiseksi.

Allekirjoittanut teki valtuustossa esityksen, että 120 000 euroa palautetaan talousarvioon ja lisätään teksti, joka kertoo kaupunginvaltuuston tahtotilan Epoon koulun osalta ja ohjaa sivistyslautakuntaa päätöksessään. Tekstilisäys oli seuraavanlainen:

Lisäksi suomenkielisen palveluverkon kehittäminen ja turvaaminen saariston ja Etelä-Porvoon oppilaat huomioiden luo velvoitteen tarkastella ja toteuttaa Epoon koulun tuottamat palvelut saaristolain, yhdenvertaisuuslain ja kylärakenneohjelman vaatimusten pohjalta nykyisellä Epoon koulun oppilaaksiottoalueella.

Esitys voitti täpärästi kaupunginhallituksen pohjaesityksen äänillä 29-21.

Tämän seurauksena Epoon koulu säilyy ja kylä voi kehittyä kylärakenneohjelman mukaan ja lisäksi valtuusto päätti samassa
kokouksessa, että Epoon alueen kaavaan ja tonttien markkinointiin laitetaan vauhtia, jotta uusia asukkaita muuttaa koulun toiminta-alueelle.

Jere Riikonen