Porvoon Postin toiminnasta ja jakelusta tehtävä selvityspyyntö (aloite 12/2016 JR)

Porvoon Kaupunginhallitukselle 20.12.2016

Valtuustoaloite
Selvityspyyntö Viestintävirastoon sekä Liikenne- ja viestintäministeriöön postilain toteutumisesta Porvoon alueella.

Esitys:
Esitetään, että Porvoon kaupunginhallitus tekee postilain toteutumisesta, postinjakelusta ja postin palvelupisteistä selvityspyynnön Viestintävirastoon ja Liikenne- ja viestintäministeriöön. Lisäksi esitetään, että Porvoon kaupunginhallitus harkitsisi asiasta (postilain rikkomisesta) valitusta oikeuskanslerille kaupunkilaisten yhteisenä edustajana.

Perustelut:
Jokaisella kansalaisella on oikeus perustason postipalveluihin kaikkialla Suomessa. Postipalvelulla on laatuvaatimukset yleispalvelulle, kirjeiden kulkunopeudelle ja toimipisteiden tiheydelle sekä laadulle. Nämä laatuvaatimukset eivät toteudu Porvoon alueella postilain vaatimalla tavalla.

Porvoossa kirjeiden kulkunopeus on hidastunut ja se uhkaa kuntalaisten oikeutta, taloutta ja terveyttä. Kunnan asukkaat ovat saaneet esimerkiksi paperisia laskujaan eräpäivien jälkeen ja kiireellisiä lääkärikutsuja myöhässä. Näistä on aiheutunut kuntalaisille taloudellista ja terveydellistä haittaa. Postin jakelussa 1. luokan kirjeposti menee perille hitaammin kuin 2. luokan kirjeposti menisi normaalisti.

Porvoossa on postin työntekijöiden mukaan yli vuoden verran jäänyt postia jakamatta 1000-4000 päivittäistä jakoa. Henkilöstöresurssit ovat tiettävästi mitoitettu vuoden hiljaisimpien postijakopäivien mukaisesti ja näin resurssit eivät ole vastanneet alueen todellista tarvetta. Tämän lisäksi uusi postinlajittelukone Porvoossa ei ole toiminut halutulla tavalla ja sekin on lisännyt jakeluhäiriöitä. Ongelmat eivät ole syntyneet vastikään, vaan ne ovat kehittyneet ajan kuluessa huonompaan suuntaan. Siksi asiaan on puututtava kaikilla mahdollisilla keinoilla ja hallinnon tasoilla.

Porvoossa on useampi yritysvetoinen asiamiesposti. Niiden palvelut ovat ruuhkautuneita, palvelutaso ei vastaa tarvetta ja toimitukset eivät löydy ilmoitetuista toimipisteistä, vaan asiakkaat joutuvat etsimään postejaan eri toimipisteistä. Vaikka perinteinen kirjeposti vähenee, niin kaupankäynti siirtyy yhä enemmän internetiin ja postin pakettikuljetusten määrä lisääntyy. Porvoon kokoinen kaupunki tarvitsisi postipalveluihin pitkälle erikoistuneen pääpostitoimiston.

Porvoon kaupunginhallituksen olisi perusteltua pyytää Viestintävirastosta ja Liikenne- ja viestintäministeriöstä pikaista selvitystä, että miten ja milloin tilanne aiotaan korjata postilain edellyttämälle tasolle.

Jere Riikonen, kaupunginvaltuutettu