Valtioneuvosto nimesi Riikosen Saaristoasian neuvottelukuntaan

Jere Riikonen Porvoosta on nimetty Saaristoasian neuvottelukuntaan vuosiksi 2016-2019.

Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK) on pysyvä lakisääteinen valtioneuvoston asettama neuvottelukunta, joka toimii vuodesta 2016 lähtien Maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä. Neuvottelukunta osallistuu saaristoalueiden kehittämiseen yhdessä maakuntien, kuntien, valtion viranomaisten ja muiden osapuolten kanssa.

Saaristoasiain neuvottelukunta laatii yhdessä ministeriöiden, maakunnan liittojen, kuntien, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa valtakunnallisen saaristo-ohjelman tai vastaavan periaatepäätöksen hallituksen toimikaudeksi. Neuvottelukunta toimii asiantuntijana Saaristoasioissa. Neuvottelukunta toteuttaa laajoja tutkimus- ja kehittämisprojekteja saariston elinvoimaisuuden takaamiseksi.

Saaristoasian neuvottelukunnan luoma valtakunnanllinen saaristo-ohjelma niveltyy mm. Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelmaan ja sitä kautta myös Porvoon saariston kehittämiseen. Porvoo on saaristo-osakunta, jonka väestöstä noin 1700 ihmistä asuu saaristossa. Porvoo on saanut valtionosuutena ns. saaristolisää vuosittain noin 1,7 miljoonaa euroa vuoteen 2015 asti. Saaristolisä loppui/muuttui valtionosuusuudistuksen myötä, mutta saaristoisuus on edelleen yksi aluetukiin vaikuttava peruste. Jere Riikonen on toiminut Saaristoasiain neuvottelukunnan jäsenenä aiemmin yhden kauden (I-kausi vuosina 2011-2016, Työ- ja Elinkeinoministeriön alaisena).