valtuustoaloite: Led-näyttötauluja Porvoon keskustaan

valtuustoaloite: Led-näyttötauluja Porvoon keskustaan

Esitys:
Esitetään, että kaupunki kehittää tiedonvälitystä hankkimalla sähköisiä info- ja mainosnäyttöjä keskeisiin sisä- ja ulkopaikkoihin.

Perustelut

Porvoon kaupungin ja seutukuntien asukkaat sekä matkailijat tarvitsevat ajankohtaista ja vaivattomasti saatavaa informaatiota alueen palveluista ja tapahtumista. Pelkkä lehti- ja internetilmoitukset eivät tavoita ihmisiä tehokkaasti.

Tästä syystä tarvitaan riittävän suuria info- ja mainosnäyttöjä tarkoin valittuihin paikkoihin, joissa ihmiset liikkuvat ja asioivat päivittäin. Tällaisia ulkopaikkoja ovat esimerkiksi linja-autoaseman seutu ja Rihkamatori vanhan Porvoon kupeessa. Sisäpaikkoja ovat pääkirjasto, taidetehdas, Lundi-kauppakeskus sekä Gammelbackan ja Kevätkummun palvelukeskukset.

Lisäksi Mannerheiminkadun sillan läheisyyteen tarvittaisiin suurempi mainosnäyttö kaupungin sisääntuloliikennettä varten. Tämän hankkimiseksi, olisi syytä miettiä vaihtoehtoisesti myös yritys- tai yhdistyskumppaneita.

Info- ja mainosnäyttöjä tarvittaisiin erityisesti kulttuurin, urheilun, matkailun, tapahtumien ja palveluiden tiedottamiseen sekä mainostamiseen. Parhaimmillaan oikea-aikainen sekä asiapitoinen informaatio ja mainostaminen lisäävät kysyntää, parantavat palveluita ja tukevat elinvoimaisuutta.

Sähköiset palvelut ovat parhaimmillaan aina nähtävillä, eikä vaikeasti löydettävien verkkohakutoimintojen takana. Sähköiset näyttötaulut mahdollistavat myös aivan uudentyyppisten vuorovaikutusten kehittämisen, esimerkiksi kohdennetut kansalaiskyselyt älypuhelimien kautta jne.

Lisätietoja

Suurempikokoisetkin näytöt ovat nykyään hankinta- ja käyttöhinnoiltaan kohtuullisia ja tekniikaltaan pitkäikäisiä. Niiden etäkäyttö on vaivatonta ja niiden operointi voitaisiin sijoittaa olemassa olevien organisaatioihin (esim. kirjasto, matkailu ja kompassi). Ulkokäytössä näyttöihin voi kohdistua ilkivallan riski, mutta se on ehkäistävissä hyvällä suunnittelulla.

Porvoossa ei ole juurikaan yksityistä kilpailevaa palvelutarjontaa tällä sektorilla, lukuun ottamatta yhtä Uusimaa-lehden mainostaulua Taidetehtaan seinässä. Info- ja mainosnäyttöihin voitaisiin myydä kaupungin ulkopuolisille tahoille mainosaikaa. Tämä tarkoittaisi sitä, että investointi- ja käyttökustannuksia voitaisiin kattaa myyntituloista.

Kaupunginvaltuutettu
Jere Riikonen 11.5.2015 Porvoo