Porvoon kansallinen kaupunkipuisto sopisi Uusimaa-palkinnon saajaksi

Lehdistötiedote:
17.2.2015

Ylämaan sonneja Porvoon kansallisessa kaupunkipuistossa kaupunkilaisten ihailtavina.

Ylämaan sonneja Porvoon kansallisessa kaupunkipuistossa kaupunkilaisten ihailtavina.

Porvoon kansallista kaupunkipuistoa on ehdotettu Uudenmaanliiton vuoden 2015 Uusimaa-palkinnon saajaksi.

Tänä vuonna teemana on ”Maaseutu ja urbaani kohtaavat”. Palkinnon edellytytyksenä on, että sen saaja on omalla toiminnallaan, esimerkillään tai saavutuksillaan vahvistanut uusmaalaisten hyvinvointia.

Palkinnon kohde voi olla myös idea tai jokin muu toiminta. Palkinnon voittaja julistetaan toukokuun alussa Uusimaa-viikolla. – Palkintosumma ei ole suuri, mutta tärkeintä on arvokkaan ja hyvinvointia edistävän toiminnan nostaminen ihmisten tietoisuuteen – sanoo palkintoehdotuksen tekijä Porvoon kaupunginvaltuutettu ja Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen Jere Riikonen.

Lähetetty ehdotus Uusimaa-palkinnon saajaksi 2015:

Porvoon kansallinen kaupunkipuisto

Uudenmaan alueella vuonna 2010 perustettu Porvoon Kansallinen kaupunkipuisto on malliesimerkki siitä, miten urbaanin ympäristön sisällä ja reunoilla on turvattu ihmisille lähimaaseudun, luonnon ja kulttuuriympäristön kokeminen.

Porvoon kansallisen kaupunkipuiston identiteettiä leimaa kaupunkilaisten ja vanhan kaupunkikulttuurin, maaseudun sekä luontoympäristön välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen. Tarkoituksena on ihmisten hyvinvoinnin lisääminen, esittelemällä ja houkuttelemalla heitä lähiluonnon ääreen. Porvoon kansallinen kaupunkipuisto on aktiivista ja suunitelmallista toimintaa, jonka ympärille rakentuu yhdistysten ja erillisten toimijoiden mahdollisuus hyödyntää aluetta tarpeidensa mukaan. Yksityisten ihmisten lisäksi aktiivisia toimijoita ovat esimerkiksi luontokoulu, kulttuurikoulu, matkailuyrittäjät, 4H-tyyppiset kerhot, puutarhayhdistykset, karjankasvattajat ja viljelijät. Kaupunkipuiston hoitosuunnitelmassa kuullaan puiston käyttäjiä alueen kehittämiseksi.

Parhaimmillaan kansallinen kaupunkipuisto tarjoaa kaikenikäisille kaupunkilaisille ja matkailijoille hyvinvointia lisääviä lähielämyksiä ja ekosysteemipalveluja kuten; kalastuspaikkoja, karjan laiduntamista, lintutorneja, luontopolkuja, lehtoja, vanhoja kartanomaita, marjametsiä, lajistoiltaan arvokkaita hakamaita, latoja, luonnonsuojelualueita, kulttuurikasveja, pitkospuureittejä ja soutupaikkoja. – Harvoissa kaupungeissa kaupunkilaislapset saavat seurata laiduntavien härkien sarvien kalistelua 1,5km päässä ydinkeskustasta (Ruskis) tai ihastella niittyalueilla harvinaisia perhoslajeja (Stensböle).

Porvoon kansallinen kaupunkipuisto ansaitsee Uusimaa-palkinnon, koska se on hyvä idea ja toimintatapa lähimaaseudun ja luonnon aktiivisesta tarjoamisesta kaupunkilaisten ulottuville. Porvoon kansallinen kaupunkipuisto on malli, jollaisia muutkin Uudenmaan kunnat voisivat toteuttaa omille alueillaan asukkaidensa hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämän suuntainen toiminta on arvokasta ja ansaitsee enemmän huomioimista lisääntyäkseen.

Jere Riikonen