Kuntaliitokset Itä-Uudellamaalla takaisivat palvelut ja kehityksen (julkilausuma syyskokous)

Kuntaliitokset Itä-Uudellamaalla takaisivat palvelut ja kehityksen (julkilausuma syyskokous)

Kristillisdemokraatit (KD) Porvoon paikallisosasto ry:n syyskokous 30.11.2014

Julkilausuma

Porvoon Kristillisdemokraatit valitsivat syyskokouksessa uudeksi puheenjohtajakseen kaupunginvaltuutettu Jere Riikosen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Lars Fridefors ja johtokunnan jäseniksi Jari Pesonen, Mikael Sonck ja Jonas Wahlström.

Kristillisdemokraatit pitävät tärkeänä Porvoon ja Itä-Uudenmaan kuntien etenemistä kuntaliitokseen. Yhdistymisen myötä turvataan alueen elinvoimainen kehitys ja kaksikieliset palvelut.
Haasteena on selkeyttää päätöksentekoa ja ohjata taloutta. Erityisesti alueen 2-asteen koulutuksen ja Porvoon sairaalan palveluiden säilyttäminen ja kehittäminen vaativat yksimielisyyttä.

Kuntarajojen poistumisen myötä Itä-Uusimaa muodostaisi yhden vahvan toimijan ja neuvottelijan suhteessa metropolialueeseen ja valtioon. Kuntaliitos mahdollistaisi paremmin suurempien kasvuhankkeiden ja kaavoitusten läpiviemisen. Esimerkiksi rautatiehankkeen edistäminen voisi yhdistää Sipoon, Porvoon ja Loviisan tehokkaasti toisiinsa.
Kuntaliitosten myötä esimerkiksi Porvoon pohjoisosien palvelut voisivat kehittyä Askolan suurimpiin kylätaajamiin tukeutumalla.

Taloustilanteen heikentyessä on tärkeää löytää toimintamalleja, joilla alueen elinvoimaisuus ja sosiaalinen hyvinvointi voitaisiin turvata mahdollisimman laajasti.
Porvoon kristillisdemokraatit haluavat korostaa yhteistyön merkitystä kuntien, seurakuntien, yritysten ja kolmannen sektorin välillä.

Lisätietoja:
Jere Riikonen
040 5501904