Hornhattulan vetoomus sähkövoimajohdon maakaapeloinnista tyrmättiin (lehdistötiedote)

Hornhattulan vetoomus sähkövoimajohdon maakaapeloinnista tyrmättiin (lehdistötiedote)

110kv voimavirtajohdoston puutolpat katkesivat keväällä 2014 ja johdot tipahtivat omakotitalon tontille synnyttäen hengenvaarallisen tilanteen ja sähkökatkon 4000 taloudelle. Asukasyhdistys vetosi johdoston kaivamiseksi maahan.

Lehdistötiedote 16.12.2014

Hornhattulan asukasyhdistys on pettynyt asuinalueen läpikulkevan 110kV sähkönsiirtoverkkojohdon turvallisuusselvityksen johtopäätöksiin.

Voimajohtolinja esitetään edelleen pidettäväksi ilmajohdotuksina, mutta osa puutolpista vaihdetaan vahvempiin metallitolppiin. Asukasyhdistys vetosi voimajohdon kaivamiseksi maahan turvallisuussyihin vedoten.

Asukasyhdistys pahoittelee, että energiayhtiöt eivät halua olla toimissaan edelläkävijöinä energiaturvallisuudessa. Voimajohtolinjan johdotus on tuplattu alueen rakentamisen jälkeen ja magneettinen säteily on lisääntynyt. Asukasyhdistys muistuttaa, että Porvoon kaupunki ei ole noudattanut 110kV voimajohdon kaavoitusohjeita, jossa rakennuskieltoalue ulottuu 30 metrin etäisyydelle sähkönsiirtoverkkojohdosta. Näin lähellä asutusta olevat voimajohtolinjat ovat suurella todennäköisyydellä tiukkenevan EU:n lainsäädön piirissä ja maakaapelointi näissä tapauksissa tullee lähivuosina pakolliseksi. Tämän vuoksi asukasyhdistys olisi pitänyt perusteltuna sitä, että sähkönsiirtoverkkojohdon omistajat Porvoon Energia, Fingrid sekä Neste Oil olisivat olleet asiassa edelläkävijöinä ja välttäneet moninkertaista investointia. Asukasyhdistys korostaa, että 2 miljoonan euron maakaapelointi-investointia ei välttämättä tarvitsisi tehdä selvityksen esityksen 2 km pituudelta, koska erityiset riskialueet ovat noin 600 metrin pituudella.

Asukasyhdistys toivoo, että energiayhtiöt käyttävät vielä asiassa harkintaa, mutta jos ilmajohdotus säilyy, niin metalliset voimajohtotolpat tulisi sijoittaa mahdollisemman etäiselle korkeudelle asunnoista ja kevyenliikenteenväylästä. Lisäksi johdotukset olisi hyvä sijoittaa tiiviimmin, jotta maisemallinen näköhaitta olisi mahdollisimman vähäinen.

Asukasyhdistyksen puolesta:
Jere Riikonen ja Jaana Heinola pj.