Haikkoonlammen asemakaava pilaisi suojellun metsän sekä virkistysalueen (valituksemme asiasta)

Haikkoonlammen asemakaava pilaisi suojellun metsän sekä virkistysalueen (valituksemme asiasta)

Lehdistötiedote 19.12.2014

Haikkoonlammen asemakaavaluonnos sai täystyrmäyksen kaupunginvaltuutetuilta (Riikonen, Uski ja Metsola) ja yli 350 Haikkoon seudun asukasta yhtyi mielipiteeseen allekirjoituksella.

Haikkoonlammen asemakaavaesitys heikentää virkistysalueen luontoarvoja, kaventaa
viherkäytävää ja loukkaa yleiskaavan suojelumerkinnän VL-2 henkeä. Yleiskaavassa
Haikkoonmetsä on merkinnällä VL-2 eli virkistysalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Etelämpänä metsässä olevan lammen alue on merkitty SL-alueeksi, eli luonnonsuojelualueeksi. Suojelumerkinnät perustuvat keskeisten alueiden osayleiskaavaa varten tehtyyn luontoselvitykseen.

Haikkoo on luonnonläheinen, vetovoimainen ja pientalovaltainen asuinalue. Alueella on
mahdollista kokea suomalaisen luonnon parhaat puolet kuten, metsä, meri, suo ja lampi.
Nämä kokemukset on haluttu taata aiemman yleiskaavan suojelumerkinnällä, säilyttämällä
yhtenäinen metsäalue, perustamalla lähivirkistysalue, jossa on kunto- ja luontopolku.

Haikkoonlammen uuden asemakaavan ehdotus johtaa väistämättä luonto- ja virkistysarvojen
heikentymiseen. Alueen kaavoitus on kokonaisuudessaan muodostumassa palapelin tyyliseksi, jossa luontokokemusta rajaa aina näkymä asuinalueisiin. Metsän luontoalueelle pistoksena työntyvä asuinalue ei palvele luontoa, eikä ihmistä. Kaavoitustapa tuhoaa Haikkoon metsän luontoarvoja peruuttamattomasti ja tämän tyylistä suunnittelua tulee välttää.

Vaadimme, että yleiskaavan VL-2 virkistysalueen henkeä kunnioitetaan ja Haikkoonlammen asemakaava perutaan.

Haikkoonlammen kaavoituksen hyväksyminen tarkoittaisi periaatteellisesti sitä, että
samantyylistä kaavoitusta voitaisiin alueella jatkaa tulevaisuudessakin, jolloin metsäalueet
sirpaloituisivat lisää.

Haikkoossa ja koko Porvoossa on paljon myymättömiä rakennustontteja. Ylä-Haikkoontien
ja Nuohoojantien ympäristössä sekä Haikkoon merenpuolelle on kaavoitettu runsaasti uusia
rakennuspaikkoja. Tässä taloustilanteessa olisi perusteltua myydä ensin kyseisten alueiden
tontteja alta pois. Haikkoon Inveonin –ammattikoulun muutto vapauttanee uutta kaavoitettavaa alueelle jo lähivuosina. Uutta kaavareserviä on täysin perusteetonta vallata kohteesta, jolla on erityisiä luontoarvoja.

Lisäksi kaavaluonnos heikentää Haikon Kartanon mahdollisuuksia tarjota ulkoileville asiakkailleen ehyttä luontokokemusta suomalaisesta luonnosta. Haikon Kartano on viitannut näihin seikkoihin tarkemmin omassa huomautuksessaan.

Porvoossa 18.12.2014

Nina Uski
kaupunginvaltuutettu, Kokoomus
0400 625 101

Jere Riikonen, Kristillisdemokraatit
kaupunginvaltuutettu
040 5501904

Silja Metsola
kaupunginvaltuutettu, Kokoomus

http://www.porvoo.fi/easydata/customers/porvoo2/files/muut_liitetiedostot/rakentaminen_ja_kaavoitus/asemakaavat/486_haikkoonlampi/486_haikkoonlampi_oas_fi.pdf