Ruotsinkielinen kouluverkkoselvitys oli puutteellinen

Ruotsinkielinen kouluverkkoselvitys hyväksyttiin puutteellisesta valmistelusta huolimatta suurella enemmistöllä. Tämän seurauksena Porvoon länsipuolella lakkautetaan toimivia ja suhteellisen hyväkuntoisia kouluja mm. Gammelbacka skolan (120 oppilasta) ja Saxby skolan (55 oppilasta). Nämä oppilaat siirretään uuteen Tolkkis skolaniin ja Vestra enhetskolaniin, johon tulee myös Näse skolanin ja Strömborgska skolanin oppilaat. Itäpuolella Kråkö skolan lakkautetaan ja Vårberga Skolaniin osoitetaan korjausrahoja ja uutta ”saaristokoulua” suunnitellaan Grännas skolanin yhteyteen.

Uusia kouluja ja priorisointia tarvitaan niukkien taloudellisten resurssien ja koulujen korjausvelkojen vuoksi, mutta kiireessä valmistellussa kouluverkkoselvityksessä olisi pitänyt ottaa useita näkökulmia paremmin huomioon mm: 1. Kuntarakenneuudistus Itä-uudenmaan kuntien yhdistyessä asettaa pian koko kouluverkon uuteen tarkasteluun. 2. Suomenkielinen kouluverkkoselvitys tehdään 2014 ja kouluverkkoja olisi pitänyt tarkastella yhdessä, koska synergiaa tarvitaan. 3. Varhaiskasvatuspalveluiden rajapintojen tarkastelu (esikoulujen) puuttui. 4. Prosessissa ei otettu riittävästi vaihtoehtoja tarkasteluun. Valtuutetuille esitettiin minimi vaihtoehdot päätöksenteon perusteeksi. Tämä seikka oli myös vanhemmille/asukkaille todella ongelmallinen, koska demokraattinen asioiden valmistelu vaatii kaikkien vaihtoehtojen tarkastelun ja ihmisten aitoa kuulemista.

Epämiellyttäviinkin päätöksiin voidaan sopeutua paremmin mikäli prosessi on oikeudenmukainen ja perustuu aitoihin argumentteihin. Lopulliset päätökset uusista kouluista ja oppilaaksiottoalueista tehdään sivistyslautakunnassa, mutta valtuuston päättämä linja huomioiden. Asukkaat ja vanhemmat voivat siis osittain vaikuttaa asioiden kulkuun vieläkin, ottamalla yhteyttä mm. ruotsinkielisen koulujaoston ja lautakunnan jäseniin.