KD:n esitys Porvoon talousarvioon hyväksyttiin

Kristillisdemokraatien Porvoon valtuustoryhmille esittämä lisäys talousarvioon hyväksyttiin kaikien puolueiden yhteiseksi ja yksimieliseksi esitykseksi valtuustokokousta edeltävissä ryhmäneuvotteluissa:
”Toimitilajohto selvittää kiinteistöhoidon palveluiden kehittämistä siten, että selvitetään ja laaditaan vasteajat korjauspyyntöjen ja korjaavien toimenpiteiden välille. Samassa yhteydessä selvitetään malli vasteaikojen laiminlyöntien korvaamisesta.”

Esityksen tavoite oli, että kaupungin koulujen, kirjastojen ja kaikkien kiinteistöjen korjauspyyynnöt huomioidaan ajoissa ja ne johtavat korjaaviin toimenpiteisiin. Nykykäytännössä on ollut vakavia puutteita. Esimerkiksi päiväkodin johtajan korjauspyynnöt eivät ole välttämättä johtaneet toimenpiteisiin, vaan korjauspyyntöjä on jouduttu tekemään useita samasta asiasta. Heikko korjauspalvelu on haitannut kiinteistöjen käyttäjiä ja laiminlyönnit ovat voineet vähentää kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöikää. Kaupunki soveltaa nykyisin vasteaika- ja sanktiokäytäntöä yritysten hoitamien elinkaaripäiväkotien kohdalla. Mikäli yritys ei hoida korjaavia toimenpiteitä palvelusopimuksen mukaisesti, niin se huomioidaan alennuksin maksettavissa hoitovuokrissa. Samaa käytäntöä voidaan soveltaa kaupungin toimialojen sisäisten vuokrien hyvittämisessä.

Esityksen yksimielinen hyväksyntä jo ennen valtuuston kokousta oli positiivinen esimerkki KD:n yhteistyökyvystä ja vaikuttamisen mahdollisuuksista.