Kaupunkistrategiaan kirjauksia tavoitteiden mukaisesti

Kristillisdemokraatit saivat äänensä kuuluviin Porvoon kaupungistrategiassa. Strategia ohjaa vuosien 2013-2017 valtuustotyöskentelyä periaatteellisella tasolla ja näkyy kehittämisohjelmissa sekä budjetissa. Strategian lähtökohtana on kestävä talous, hyvinvoinnin turvaaminen panostamalla sosiaalisten ongelmien ennalta ehkäisyyn erityisesti perheiden ja nuorten kohdalla. Palveluverkkojen kehittäminen ja elinkeinoelämän edellytysten varmistaminen näkyvät myös strategiassa keskeisinä teemoina

Kristillisdemokraatit pitivät tärkeinä, että saariston ja kylien kehittämisestä tehtiin kirjaukset kaupunkirakenteen tiivistämisen ja kehittämisen rinnalle. Koko kaupunki on pidettävä asuttuna ja palveluiden piirissä, koska valtionosuusrahoituksien perusteet pitää turvata (esimerkiksi saaristolisä 1.6 miljoonaa euroa vuosittain on käytettä saaristoon). Lisäksi kristillisdemokraatit saivat strategiaan kirjauksen, jossa kaupunki pyrkii parantamaan Porvoon vesistöjä kohti hyvää tilaa. Vesistöistä ei ollut mainintoja alkuperäisissä strategialuonnoksissa, vaikka Porvoossa on lähes tuhat kilometriä rantaviivaa, kolme jokea ja useita uimapaikkoja joissa on parannettavaa (esimerkiksi Kokonniemen maauimalan perusparannus sinilevien ja fosforin poistamiseksi. Lisäksi jokien, pohjavesien ja meren tilaa on parannettava monin toimin).

Strategia on poliittinen sitoumus tehdä päätöksiä tiettyjen suuntaviivojen mukaan. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä on verrattain tyytyväinen neuvoteltuun strategiaan, jossa on näkyy myös kaupunkilaisten oma osallistuminen myös kansalaisraatien muodossa. Jere Riikonen Kaupunginvaltuutettu