Riikonen Porvoon Rakennus- ja ympäristölautakuntaan

Vuoden 2013 alusta Jere Riikonen on Porvoon Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen. Poliittisena tavoitteena on päivittää Porvoon ympäristöohjelmaa enemmän paikalliseen suuntaan. Nykyisessä ympäristöohjelmassa kärkitavoitteeksi on asetettu ilmastonmuutoksen torjunta, mikä sinänsä on tärkeä, mutta kuitenkin etäinen ja vähemmän paikallisesti vaikuttava asia.

Porvoon kannattaisi panostaa ympäristöohjelmassaan enemmän paikallista luontoa ja kaupuki sekä maaseutumaisemasta kumpuavia teemoja. Näitä teemoja voisivat olla puutarhakaupunki, viherkäytävät, kaupunkipuistot, pikapyörätiet, siirtolapuutarhat ja vesistöalueiden sekä rantojen kestävä käyttäminen.
Rakentamisessa Porvoon olisi panostettava kaavoitukseen, joka takaa kylien ja saariston elinvoimaisuuden sekä kaupunki-alueen järkevän kaavoituksen ja maanhankinnan siten, että kaavoitus ja asumisen sijoittelu tukee rautatieverkon saamista porvoolaisten ulottuville.

Länsirannalle pitäisi saada nuorisopuisto, jossa olisi laadukkaat pienurheilu mahdollisuudet sekä skeittipuisto Helsingin Eläintarhanpuiston tyylisesti. Lisäksi leirintäalueen sijoittaminen lähelle kaupungin keskustaa pitäisi ottaa osaksi matkailua palvelevaa strategiaa. Leirintäalue voitaisiin sijoittaa esimerkisi lähelle Kokonniemen ja Länsi-rannan alueita. Mallia leirintäalueiden onnistuneesta toiminnasta voidaan ottaa Raumalta.

Ihminen on osa luontoa, siksi on tärkeää rakentaa ympäristöä siten, että luonto pysyy monimuotoisena lähellä kaupunkilaisia ja kestää sukupolvelta toiselle.