Porvoon kristillisdemokraatit: Hyvinvointi on tehtävä lähellä

Porvoon kristilliset keskustelivat syyskokouksessaan seuraavan valtuuston uuden strategian keskeisemmästä painopistealueesta, joka on kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisääminen. Hyvinvoinnin edistäminen ei ole aina helposti hahmotettava kokonaisuus. Hyvinvointityön kehittämisessä on lähtökohtaisesti varottava tilannetta, jossa jonkun sektorin kehittäminen tuhoaa samalla jo aiemmin hyväksi havaittuja toimintatapoja.

Kristillisdemokraattien syyskokouksessa esitettiin, että matalan kynnyksen hyvinvointipalveluja voitaisiin lisätä siirtämällä resurssien painopistettä enemmän ennaltaehkäisevään työhön.

Konkreettisena mallina kristilliset esittävät terveyskioskityyppistä matalan kynnyksen terveyspalvelua, joka tulisi sijoittaa kaupunkilaisten arjen kannalta toiminnalliseen keskiöön, kuten kauppakeskukseen. Ilman ajanvarausta toimivalla terveyskioski-palvelulla on saatu muualla hyviä tuloksia mm. sellaisten väestöryhmien tavoittamisessa, joita on muilla keinoin hankala tavoittaa. Kioskien tarkoitus olisi tarjota hoitajatasoisia palveluja osana kunnan terveyspalveluita. Niiden painopiste olisi terveysongelmien ehkäisyssä, neuvonnassa ja pienissä toimenpiteissä. Mallissa hyvinvointipalvelu tuotaisiin lähelle ja kustannustehokkuus näkyisi pitkällä aikavälillä.

Lisäksi kristillisdemokraatit suhtautuvat myönteisesti hyvinvointikoordinaattorin toimen perustamiseen Porvoon keskushallinnon alaisuuteen. Hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävää toimintaa suunnitellusti koordinoimalla pystyttäisiin tukemaan myös kolmannen sektorin monipuolista hyvinvointityötä.

Kristillisdemokraatit painottavat samassa yhteydessä, että Porvoon elinkeinopolitiikkaan, työllisyyteen ja yrittämiseen on panostettava verotulojen saamiseksi ja laadukkaiden hyvinvointipalvelujen kustantamiseksi.
Porvoon Kristillisdemokraatit valitsivat syyskokouksessa vuodelle 2013 puheenjohtajakseen Kenneth Lönnqvistin, varapuheenjohtajaksi Lotta Hällströmin ja johtokunnan jäseniksi, Minna Lönnqvistin, Arto Nissin ja Tiina Sundqvistin.