Terveyskioski toisi helpotusta Porvoossa

Terveyskioskit ovat osa tämän päivän innovatiivisia terveys ja hyvinvointipalveluja. Kioskien tarkoitus on tuottaa matalan kynnyksen hoitajatasoisia palveluja osana kunnan terveyspalveluita. Niiden painopiste on terveysongelmien ehkäisyssä, neuvonnassa ja pienissä toimenpiteissä. Useille ihmisille kynnys taakoittaa terveydenhuollon palveluita on suuri ja siksi moni hyvä neuvo jää hakematta. Terveyskioski ajatusta olisi syytä pohtia myös Porvoossa. Paras sijoitus toiminnalle voisi olla esimerkiksi Porvoon keskustan kauppakeskusten yhteydessä.

Palveluita voisi käyttää kätevästi kun ihmiset hoitavat muutenkin päivittäisiä asioitaan kaupungissa. Olisi niin helpottavaa käydä kysäisemässä hoitajalta vaikka lasten oudoista huolestuttavan näköisistä näpyistä tai liikkeellä olevista tartuntaudeista. Vanhemmille ihmisille terveyskioskin palvelut voisivat tuoda paljon apua neuvonnan ja ohjauksen kautta. Vanhenevan ihmisen elimistön tarpeet muuttuvat iän karttuessa ja vanhat ravinto- ja liikuntatottumukset eivät aina riitä pitämään ihmistä elinvoimaisena. Terveysongelmien ennalta ehkäisy on tärkeää terveyskulujen pienentämisessä.

Jere Riikonen, Porvoo