Valtioneuvosto nimesi Riikosen Saaristoasiain neuvottelukuntaan

Valtioneuvosto nimesi Jere Riikosen Työ- ja elinkeinoministeriön alaisen Saaristoasiain neuvottelukunnan jäseneksi nelivuotiskaudelle 2011-2015.

Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK) on pysyvä lakisääteinen valtioneuvoston asettama neuvottelukunta, joka on toiminut vuodesta 2008 työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä. Neuvottelukunta osallistuu saaristoalueiden kehittämiseen yhdessä maakuntien, kuntien, valtion viranomaisten ja muiden osapuolten kanssa. Neuvottelukunnalla on oma sihteeristö, johon kuuluu päätoiminen pääsihteeri. Sihteeristön jäsenet edustavat ministeriöitä, valtion laitoksia ja maakunnallisia liittoja. Kuntasektoria edustavat sivutoimiset sihteerit. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnan saaristotoimikunnan edustaja osallistuu neuvottelukunnan kokouksiin asiantuntijajäsenenä.

Saaristoasiain neuvottelukunta on laatinut yhdessä ministeriöiden, maakunnan liittojen, kuntien ja järjestöjen kanssa valtioneuvoston saaristopoliittisen periaatepäätöksen.

Neuvottelukunta järjestää vuosittain valtakunnallisen saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaarin eri puolilla maata. Neuvottelukunta on vuosittain organisoinut näyttävät saaristoalueiden messuosastot Helsingin suurille vene- ja mökkimessuille. Selvitys- ja tutkimusprojektit sisältyvät saaristoasiain neuvottelukunnan vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin. Kaikki Suomen maakunnat ja puolet kunnista ovat osallistuneet saaristoasiain neuvottelukunnan laajoihin kehittämisprojekteihin.