Riikonen hallitusohjelmaneuvottelijana säätytalolla

Säätytalo on valtioneuvoston juhlahuoneisto, joka toimii mm. hallitusohjelmaneuvotteluiden
kokoontumispaikkana.

Suomen tasavaltaan saatiin Jyrki Kataisen johdolla toimiva kuuden puolueen enemmistöhallitus. Jere Riikonen toimi hallitusohjelmaneuvottelijana ympäristöpolitiikan ryhmässä säätytalolla läpi koko pitkäksi venyneiden neuvotteluiden.

Hallitusohjelmatyöskentelyä leimasi valtiontalouden kestävyysvajeen ja heikkenevän huoltosuhteen aiheuttamat uhkat sekä talouden heikot näkymät EU:ssa. Valtiontalouden vähenevät resurssit kavensivat kaikkien politiikkaryhmien ja puolueiden vapauksia toteuttaa haluamaansa politiikkaa osana hallitusohjelman sisältöä.

Ympäristöpolitiikan ryhmä onnistui kuitenkin säätytalon neuvotteluissa luomaan verrattain tasapainoisen ja toteuttamiskelpoisen ohjelman tulevalle hallituskaudelle. Lähtökohtaisesti tavoitteena oli jatkaa aiemmin kirjattuja strategioita, mutta samalla luoda voimakkaimpia painopisteitä esimerkiksi Itämeren, ilmastonmuutoksen, soiden suojelun ongelmiin. Lisäksi hallitusohjelman ympäristö-osio halusi painottaa kaavoituksen ja rakennetun ympäristön parempaa ja kestävämpää käyttöä suhteessa energian käyttöön, liikkumiseen sekä terveelliseen asumiseen.

Tulevaisuus näyttää kuinka hallitusohjelman jalkauttaminen toteutetaan onnistuneesti valtion, kuntien ja yksityisten ihmisten arkeen. Tässä tehtävässä poliittiset päättäjät tarvitsevat toimivaa hallintoa, kansaivälistä yhteistyötä, kuntien tukemista ja vuoropuhelua järjestöjen sekä kansalaisten välillä.