Tasa-arvoisuutta työelämään

Suomalainen nainen tienaa samanlaisesta kokopäiväisestä työstään palkaksi keskimäärin 600 € vähemmän kuin mies. Suomalaisten keskipalkka on noin 2900€/kk. Yksityisellä sektorilla miesten ja naisten palkkojen ero on 18%, valtiolla 16% ja Euroopassa yleisesti 17,5%.

Suomea on totuttu pitämään pitkälti tasa-arvon mallimaana, mutta työelämän palkkakehityksessä naiset ovat tipahtaneet tasa-arvosta kauas suhteessa miehiin. Hämmästyttävää asiassa on se, että palkkojen erot kasvavat lisää mitä koulutetumpi ja mitä vanhempi nainen on.

Naisten samapalkkaisuus on huomioitava tulevissa hallitusneuvotteluissa. Nyt neuvoteltu tasa-arvoerä 0,2% kuulostaa hävettävän pieneltä, kun ero on vielä lähes satakertainen myönnettyyn korotukseen verrattuna.
Ongelman ratkaiseminen lähtee tasa-arvolain mukaisesta palkkakartoituksesta, jossa verrataan miesten ja naisten palkkoja vastaavissa tehtävissä. Valtionhallinnossa palkkakartoitus on tehty 84 prosenttisesti valtion 120 000 työntekijästä. Palkkakartoituksen yhdenmukainen tekotapa sekä sisältö ovat vielä pitkälti määrittelemättä ja se vaatiikin sosiaali- ja terveysministeriöltä lisätoimenpiteitä nopeassa tahdissa.

Samapalkkaisuus naisten ja miesten välillä on tärkeää siinäkin suhteessa, että yksinhuoltajista suurin osa on naisia. Rahan vähyys näkyy helposti yksinhuoltajaperheen lasten kaventuneina elämän mahdollisuuksina. Tästä ongelmasta sato kerätään vasta vuosien päästä, mutta siihen pitäisi tarttua jo ennakkoon, nostamalla naisten palkkoja oikeudenmukaiselle tasolle.