Ilmastonmuutos huijaus?

”Ilmastonmuutos on totta, ei huuhaata”, väittää Jere Riikonen.

Ilmastonmuutosskeptikot ja eräät poliitikot epäilevät, että koko ilmastonmuutos on uskonkappale ja sitä ei saa epäillä. Perusteiden kysely on aina paikallaan, varsinkin jos kyseessä on suuret poliittiset linjaukset, jotka ovat kustannuksiltaan massiivisia (veroina 750milj.€). Poliitikon on aiheellisesti kysyttävä mistä muutos johtuu. Muutoksen syy voi olla ihminen, luonto kuten auringon aktiivisuuden lisääntyminen tai monen tekijän yhteisvaikutus.

Ilmastomuutoksen todisteet
Mittauksien mukaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuus kasvaa joka vuosi kaksi miljoonasosaa (2ppm). Hiilidioksidi on kaasu, joka lämpenee voimakkaasti auringon valon vaikutuksessa. Hiilidioksidi poistuu ilmakehästä imeytyen valtaosaltaan mereen, jossa siitä tulee hiilihappoa ja siksi meriveden pH on ollut laskusuunnassa. Toinen hiilidioksidin kierron nielu on kasvit ja puut, jotka tarvitsevat hiilidioksidia kasvaakseen. Ilmaston nopea lämpeneminen näkyy selkeimmin polaarialueiden syvistä merivirroista, joiden tarkkuuslämpötilamittauksista on vuosien aikasarjat. Näitä mittauksia olemme tehneet mm. Grönlannin ja Islannin välisillä alueilla Suomen merentutkimusalus Arandalla. Ilmasto on siis nopeasti lämpenemässä ja tutkimuksien mukaan suurin yksittäinen syy tähän on ihmisten tuottamat ylisuuret hiilidioksidipäästöt ja hiilinielujen eli metsien väheneminen. Mediassa ilmastoskeptikoiden väittämä auringon säteilyn lisääntyminen ei näytä olevan lämpenemisen aiheuttaja, koska siinä ei ole mittausten mukaan tapahtunut suuria energian vaihteluita. Mutta toisaalta jäätiköiden sulaessa auringon lämmittävä vaikutus korostuu takaisin avaruuteen heijastuvan säteilyn vähentyessä.

Nokihiilen vaikutus huomioitava paremmin
Ilmastomuutospolitiikan suurimpia vääristymiä on ollut pelkästään hiilidioksidin torjumiseen keskittyminen. Tutkimuksien valossa mustan hiilen eli nokihiilen hiukkasten vaikutusten merkitystä ei olla painotettu riittävästi. Noki on suurin syy jäätiköiden tummumiseen ja sulamiseen auringon vaikutuksesta. Lisäksi nokihiili aiheuttaa hiilidioksidia nopeampaa lämpenemistä ilmakehässä ja sen torjuminen on vaikutuksiltaan tehokkaampaa ja yksinkertaisempi toteuttaa.

Ilmastonmuutos ja poliittiset päätökset
Ilmastopolitiikka kaipaa huomattavasti kokonaisvaltaisempaa keskustelua ja näkökulmaa hiilen lähteistä ja nieluista. Keskustelua ja poliittisia päätöksiä ei edistä ongelman vähättely tilanteessa, jossa ilmastonmuutoksesta on muodostumassa ilmastokriisi. Suomen painopiste on oltava ilmastomuutokseen sopeutumisessa, mutta myös päästöjen vähentämistä on jatkettava järkevissä mittakaavoissa. Radikaaleimmat toimenpiteet on kuitenkin toteutettava eniten nokihiiltä sekä hiilidioksidia tuottavissa ja metsien häviämisistä kärsivistä maissa. Näiden maiden tukemista pitää jatkaa esimerkiksi kehitysyhteistyön määrärahojen osittaisella suuntaamisella ilmastomuutoksen torjuntaan.