Poliittisten päätöksien heikkoudet usein rakenteellisia

Politiikka pitäisi olla yhteisten asioiden hoitamista yhdessä. Kuitenkin usein sana ”yhdessä” on tarkoittanut tasavallan hallituksen työskentelyssä todella pientä piiriä, joka ei ole pystynyt työssään riittävään kokonaisuuden hahmottamiseen. Epäonnistuminen näkyy mediassa politiikan uskottavuuden romahtamisena.
Ministerit virkamiesten ohjauksessa

Päätöksenteon ongelmat alkavat usein jo asiainhoidon alkuvalmisteluista esimerkiksi seuraavalla tavalla: Sektoriministeriön virkamies saa loistavan ajatuksen hallinnon taloudellisesta tehostamisesta tai uudelleen järjestämisestä. Hän esittää asian sektoria johtavalle ministerille, joka ihastuu ”järkipuheeseen” ja luottaa virkamieheen asiantuntijana. Virkamies saa valtuudet toimia asian eteenpäin viemiseksi ja asiasta tehdään näyttävä uutinen valtakunnan mediaan. Näin ministeri sitoutetaan kaikella arvovallallansa päätöksen taakse.

Virkamies voi järjestellä asioita vapaasti tyylillään
Lakiesitys lähetetään kiireelliselle lausuntokierrokselle kaikille yhteistyötahoille. Valtaosa lausunnoista esittää asian täydellistä uudelleen valmistelua sen huonojen kokonaisvaikutuksien vuoksi. Virkamies kirjoittaa kuitenkin lausuntokierroksesta yhteenvedon, jossa hän korostaa ja vähättelee tarpeen mukaan eri lausuntoja. Näin hän muokkaa kaikki perustelut lähdeajatuksensa mukaiseksi. Media alkaa kaivaa asian juuria ja löytää perusteiden heikkouden, kiireen, tarkoitushakuisuuden ja osoittaa asioiden menevän huonompaan suuntaan esityksen toteutuessa.

Ministeri pelastaa arvovaltansa
Ministeri joutuu puolustamaan esityksen heikkoja perusteita Eduskunnan, median ja kansalaisten edessä, mutta ei yleensä pyörrä huonoakaan esitystään arvovaltatappion pelossa. Muut hallituspuolueet antavat tukensa ministerille sillä ajatuksella, että asia kuuluu hänen sektorille ja puolueelle, emme puutu siihen. Pahimmillaan ministeri tilittää jälkeenpäin mediassa avoimena, että vaikeimmat päätökset tehdään pelkällä intuitiolla.

Väärät toimintatavat juontuvat heikosta johtamisesta
Pääministeri Matti Vanhasen aiemmin luoma käytäntö olla puuttumatta sektoriministerien työskentelyyn on johtanut sektoriministeriöiden ja niiden virkamiesten vallan kasvuun. Ennen pääministeri ja sektoriministerit katsoivat iltakoulussaan eri ministeriöiden asioita ristiin ja huonosti perustellut esitykset laitettiin pöydälle ja arvioitiin puolueryhmien sisällä uudelleen.

Eduskunta tarvitsee uudenlaista yhteistyötä
Suomessa tasavallan hallituksen tulisi nauttia Eduskunnan luottamusta, mutta nyt näyttää siltä, että Eduskunnan pitäisi nauttia hallituksen luottamusta. hallituspuolueita pakotetaan äänestämään huonosti perusteltujen hallituksen esitysten puolesta. Puoluekuriin pakotetut hallituspuolueet toimivat vastoin perustuslakia, joka tähdentää sitä että, kansanedustajille täytyy antaa vapaus tehdä päätöksiä ilman minkäänlaista ulkoista painostusta. Suomesta puuttuu rakentavan politiikan keskustelun kulttuuri. Poliittisia toimintatapoja tulisi arvioida kriittisesti uudelleen. Suomessa on menossa poliittisten puolueiden sisällissota median kentällä. Poliitikoilla on rauha vain omien puolueiden sisällä, mutta sielläkin täytyy varoa selkään puukottajia. Suomea ei voida johtaa onnistuneesti vaikeiden aikojen yli, ellei politiikasta tule taas yhteisten asioiden yhdessä hoitamista.

Jere Riikonen, kansanedustajaehdokas
Kristillisdemokraatit