Meripolitiikka on laitettava kokonaan uusiksi

Meriasiain kokonaisvaltainen järjestäminen vaatii Suomessa poliittisen yhteisymmärryksen ja tahtotilan siitä, miten laitamme kansallisesti tärkeät meriasiat kansainväliseen huippukuntoon.

Meri ympärillämme
Suomi on Itämeren ja läheisen pohjoisen Jäämeren ympäröimä maa. Meren merkitys Suomelle on monessa suhteessa ratkaisevan tärkeä. Ulkomaankauppamme on lähes kokonaan (90%) riippuvainen meriliikenteestä ja suuri osa ulkomaan henkilöliikenteestä (17 miljoonaa matkustajaa vuodessa) tapahtuu meritse. Suomella on merenrantaa, meren saaret mukaan luettuna, 14 000 kilometriä. Euroopan runsaslukuisin merisaaristo käsittää yli 80 000 saarta. Meren jäätyminen merkitsee erityisiä haasteita talvimerenkululle. Itämeren keskisyvyys on vain 52 metriä, mikä sokkeloisen saariston ohella on erityinen haaste merenkululle ja merkittävä lisäriski meriympäristölle.

Elämme merestä
Saaristoelinkeinot ja –asutus, meri- ja rannikkoturismi, kalastus, laivanvarustus ja –rakennus ovat elimellinen osa merenrantojemme elinkeinorakennetta. Suomen meriteollisuuden osaaminen laivanrakennuksen ja erityisesti arktisen teknologian alalla on maailman huippua. Arktisten alueiden läheisyys avaa muutoinkin suotuisia kehitysnäkymiä Suomelle monella tasolla. Telakkateollisuus ja meriklusterit työllistävät tuhansia suomalaisia ja edustavat merkittävää tulonlähdettä Suomelle. Vuonna 2009 ja 2010 Suomi rakensi telakoillaan maailman suurimmat risteilijäalukset, jotka olivat Suomen kaikkien aikojen kalleimmat yksittäiset vientituotteet -yhteensä hinnaltaan noin pari miljardia euroa.

Suomi on vanhastaan merellinen kansa
Suomessa Itämeren ympäristön huonoa tilannetta korostetaan juhlapuheissa, mutta päivänpolitiikassa meriasioita vähätellään tai niiden merkitystä ei ymmärretä sen laajan horisontaalisuuden vuoksi. Esimerkkinä siitä on tuoreet Merenkulkulaitoksen ja Merentutkimuslaitoksen lakkauttamiset sekä telakka- ja meriteknologiateollisuuden heikohko tukeminen. Meri sana on häviämässä valtionhallinnosta sekä budjettikirjoista omana momenttina. Suomessa ei ymmärretä sitä, että maailma ja sen mahdollisuudet avautuvat omilta rannoiltamme. Avautumisen ja merellisten mahdollisuuksien käyttämisen vähäisyys johtuu ainoastaan omasta asenteestamme. Suomi on vanhastaan merellinen kansa. Meidän tervallamme rakennettiin Euroopan valtameri-imperiumit. Meidän tekemillä sukellusveneillä mentiin kaikkein syvimmälle. Meidän tekemillä risteilijöillä ihmiset matkustavat ja hämmästelevät maailmaa. Me rakennamme arktiset murtajat maailman vaikeimpiin olosuhteisiin. Vain me olemme niin tyhmiä, että emme säilytä erinomaisuuttamme. Jotain on tehtävä!

Luodaan Suomelle yhdennetty meripolitiikka
Tarvitsemme Suomeen yhdennetyn meripolitiikan ohjelman, joka löytää vahvuudet, edun valvonnan ja uuden yhtenäisen tavoitteen asettelun koko merisektorillemme. Tässä meille toimii hyvänä mallina EU:n uusi yhdennetty meripolitiikka, johon täytyy lisätä päälle vielä meidän omat kansalliset meriasioiden erityispiirteemme. Toivottavasti uusi kansallinen yhdennetyn meripolitiikan järjestäminen onnistuu tulevissa hallitusneuvotteluissa. Olemme julkaisemassa Kristillisdemokraateissa Kansallisen yhdennetyn meripolitiikan -ohjelmaa siitä, miten meriasiat tulisi Suomessa järjestää kestävällä tavalla.